16x20

oil on canvas 2011

Maria Parthena
Maria Parthena

16x20

oil on canvas 2011